Hvordan var det nu, det var?
I skal arbejde med et drama, hvor I prøver at sætte jer  ind i tiden 1957-1982. Hvordan var det nu at være spejder i den tid? Hvordan levede man dengang? I kan måske optræde for resten af gruppen eller for forældrene på en forældreaften.


Lån en video med Kim Larsen fra den tid og prøv at optræde, som om I var ham. Øv f.eks. san-gen
Jutlandia.


Info til lederne:
Spejderne skal lave et dramaoplæg, hvor de prøver at sætte sig ind i tiden 1957-1982. Hvordan var det nu at være spejder eller ung i den tid? Hvordan levede man dengang? Spejderne kan måske fremvise stykket for hele gruppen eller arrangere en aften, hvor forældrene kommer.