Hvordan var det nu, det var?

Lav i patruljen et dramastykke om spejderarbejdet i perioden 1957-1982. Denne periode var præget af opbrud, nyvurdering af spejderlov og løfte og samlægning af drenge- og pigespejderkorps. Undersøg nærmere hvordan spejderarbejdet var i denne periode, læs nogle gamle spejderbøger og -blade eller tal med nogen som var spejder dengang.
Find nu ud af i patruljen hvordan dramaoplægget skal være. Det kan være et mimestykke, en musical, et teaterstykke med indøvede replikker, improvisation eller noget helt andet.
Vis dramastykket for de andre patruljer eller inviter forældrene og vis det for dem.