Vær med til at opbyge en tidsrelateret lejrplads

Start med at researche lidt. Tal evt. med en person der var spejder i tidsperioden, om hvordan lejrpladserne så ud. Tegn en skitse af den lejrplads I vil pionere og pioner den nu som minipionering eller pionering.