Tag på hike (Cykeltur eller vandring) til et historisk mindesmærke i nærheden og lav en hikerapport!

Hiken kan gennemføres på en lejr eller en weekendtur. Undersøg evt. det valgte mindesmærke i bøger inden hiken, og skriv i hikerapporten hvad I ved om mindesmærket. Hvis muligt, vælg da et mindesmærke med relation til tidsperioden.
Under hiken noterer I ruten, antal km I tilbagelægger, hvor I holder pauser og hvad I oplever undervejs. Noter hvad I oplever ved mindesmærket og hvilken viden I får ved at besøge det.
Hikerapporten kan læses højt til et gruppe-/forældrearrangment, så andre får glæde af jeres nye viden og oplevelser.