Patruljekonkurrence for 12 16-årige
Det er meningen at patruljekonkurrencen skal foregå i troppene.
Der er fremstillet 6 opgaver til hver tidsperiode. Troppene vælger derpå selv nogle opgaver, som de internt i troppen vil dyste om.
Tropsledelsen giver derpå point til patruljerne for løsning af opgaverne. For opgaverne gives der point af tropsledelsen på en skala på 0 til 10, hvor et 6 tal bør være gennemsnittet af gode løsninger og 10 kun gives, hvis det virkelig er en super løsning. Dvs. ved et 10-tal er der ikke kun lavet det, som arbejdsbeskrivelsen viser, men at der også er udvist kreativitet i forbindelse med løsningen.
Der skal samles 25 point for hver tidsperiode. Hvis man tænkte sig, at en patrulje kunne løse alle opgaver i en periode til 10 point, kunne patruljen således skaffe sig 60 point. Omvendt hvis det i en periode går galt for dem, så de kun får 20 point, så må de overføre max. 5 overskydende point fra hver af de andre perioder, til perioder hvor de har underskud. Det er altså ikke muligt at redde en periode, hvor de ikke laver noget, idet de skal have mindst 25 point i hver periode (4 x 25) for at få aktivitetsmærket.