Patruljedagbøger
I jubilæumsåret skal patruljerne skrive dagbøger om deres møder og om løsningen af opgaverne. Dagbøgerne medbringes til det spejdercenter, hvor jeres patruljedyst kommer til at foregå, turneringsledelsen ser dem igennem og giver point for bøgerne og deres indhold. Den bedste dagbog fra hvert af centrene kopieres og indsendes til spejderbladene i hvert af korpsene, som så vælger en eller flere historier fra dagbøgerne som offentliggøres i bladene.
Der gives 0 50 point for dagbøgerne og disse point offentliggøres på hjemmesiden.

Se eksemplerne på dagbogssider!