Patruljekonkurrencen afsluttes med en weekend, som afvikles på et antal spejdercentre.
Opgaverne til weekenden vil alle tage udgangspunkt i månedsopgaverne. Dvs. at forudsætningen for at klare sig godt på weekend-turneringen er, at man har "trænet" i perioderne med løsning af opgaverne. Sammen med opgaverne vil centrene også modtage en pointliste, som anvendes, når patruljerne har løst opgaverne.
Weekendopgaverne vil kun være kendt af Jubilæumsudvalget og de Teams på centrene, som kommer til at stå for planlægningen af den egentlige afvikling, således at der ikke er grupper/troppe, som kan "smugtræne" i turneringsopgaverne.
Konkurrence-weekenden tænkes afviklet i april - juni 2007, man skal huske at fortælle deltagerne i en weekend-turnering, at man ikke skal fortælle andre spejdere om opgaverne, hvis de ikke selv har været af sted endnu. Efter 15. juni vil opgaveoplæggene fra weekend-turneringen blive tilføjet til aktivitetshjemmesiden. På hjemmesiden vil I også kunne se hvornår de enkelte centre udbyder patruljeturneringen.
Resultaterne fra patruljeturneringen på centrene bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Hver patrulje for udleveret en plade til standeren efter deltagelse i weekend-turneringen.