I årene 1982-2007 har der været forstærket bevidsthed om at vi alle er en del af en international bevægelse. I spejdergrupperne har man lavet aktiviteter om andre lande og øget fokus på at der er andre spejderkorps end sit eget.
Der har også været fokus på det frie valg, og i denne periode er arbejdsstoffet blevet moderniseret og giver nu bedre mulighed for, at hver enkel spejder selv er med til at bestemme programmet. Dette har gjort sig gældende for både små og store spejdere.
Det var også i denne periode, at der blev startet spejdergrene for børn under 8 år.
I denne periode er der virkelig sat fokus på spejdernes hjælpeprojekter i u-landene.
I de sidste år har spejderbevægelsernes værdier været oppe at vende og til debat.
Arbejdsstoffet er blevet fornyet.
Tiden lige nu er præget af myndighedskrav og lovlige restriktioner og krav om børneattester.