"Hvordan var det nu, det var?"

Bed jeres forældre om at fortælle jer på et møde, hvordan det var at være barn og  ung i begyndelsen af firserne.
Lav et dramastykke over tiden dengang og vis det på en forældreaften.