Dramaoplæg: "Hvordan var det nu, det var?"

Lav i patruljen et dramastykke om spejderarbejdet i perioden 1982-2007. Denne periode er præget af forstærket bevidsthed om at være en del af en international bevægelse. Tal om hvordan spejderarbejdet var i denne periode, mange af jer har selv været spejdere i flere år af denne periode.
Find nu ud af i patruljen hvordan dramaoplægget skal være. Det kan være et mimestykke, en musical, et teaterstykke med indøvede replikker, improvisation eller noget helt andet.
Vis dramastykket for de andre patruljer eller invitér forældrene og vis det for dem.