Vis at du kan sende en besked med røgsignaler!

Tænd et lille bål, f.eks. tørre aviser og lidt fugtige aviser i f.eks.en olietønde!
Dæk låget til med en ildfast pressenning med korte mellemrum.
En meget kort tildækning betyder prik, en lidt længere tildækning betyder streg.
Send korte beskeder til en anden patrulje.