Vær med til at invitere en venskabstrop

I årene 1982-2007 bliver der mere fokus på, at der er spejdere udenfor gruppen.
Tag ud og mød andre spejdere! Inviterer en anden spejdergruppe (gerne fra et andet korps) med til et møde eller en weekendtur. Skriv evt. breve til hinanden inden første møde. En venskabsgruppe kan give jer ny inspiration og I vil lære nye mennesker at kende.