Patruljeleg

Efter indledningsceremonien kunne lederen sige:

"I skal deles op i to hold.
Hvert hold bygger sin egen borg. Her må
ingen fange jer.
Afgræns jeres borg med et bånd eller lignende.
Nu får det ene holds medlemmer en  blå uldtråd omkring den ene arm. Det andet holds medlemmer får en rød uldtråd omkring armen.
På et kommandoråb skal I løbe over til det andet holds borg fra jeres egen borg.. Det røde hold skal prøve på at tage båndet fra de blå. Det blå hold skal prøve på at tage båndet væk fra de røde.  Det gælder om at få så mange personer som muligt over i det andet holds borg, uden at at båndet er blevet taget. De spejdere, hvis bånd er blevet taget, er ude af legen."

Sådanne lege leges stadig nutildags. I kender sikkert lege som f.eks. "Kampen om det gyldne skind" eller andre lignende lege.
En rigtig god patruljeleg er "spil pind!"

Prøv n af disse legetyper.