Hvordan var det nu, det var
Det varede nogle år inden de 6 – 10 årige børn fik mulighed for at være spejdere. Men på et tidspunkt blev spejderbevægelsen så populær, at der måtte findes på noget til de yngre. I lighed med arbejdet for de større drenge, var spejderarbejdet for de små også kun tiltænkt drenge. Baden Powell fandt, at historierne fra Junglebogen af Rudyard Kipling var et godt udgangspunkt for spejderarbejde for de yngste.
I spejderbevægelsens første år var det vigtigt, at der var orden i tingene, at spejderne kunne gå pænt på række, at neglene var rene.
Når et spejdermøde startede, stillede ulveungerne op; bande-føreren forrest og assistenten bagest. Akela, ulvelederen, checkede, om neglene var rene, og om uniformen sad ordentligt, før man gik i gang med dagens program, der næsten altid var hentet med inspiration i Junglebogen. Der blev hurtigt dannet en tradition med, at alle spejderne skulle have et spejdernavn, opkaldt efter et af dyrene i junglebogen.

Lav et lille dramastykke over ovenstående, som I kan opføre til et lejrbål eller en spejderfest.