Diskutér et lov/løfte relateret emne!
Den, der er med i spejdernes fællesskab......
Diskuter, hvad der menes med ordet "fællesskab!"