Lederinformation

Opgaverne kan indledes med et historisk input, der viser, hvordan møderne startede i den tid, da målet var at styrke krop og psyke gennem øvelser i disciplin. Eksercitsen var dengang fremherskende i spejderarbejdet.
Læs her om hvordan spejdermøderne indledtes på den tid.
Det historiske islæt er farvet med rødbrunt.
Vi har valgt at kalde "banderne", "kuldene" for patruljer, så betegnelsen bliver ens for alle korps.
God fornøjelse med oplevelsen i spejderhistorien!