Lederinformation
FULDMÅNEMØDET

Fuldmånemødet er en ceremoni, der tager udgangspunkt i Junglebogen af Kipling. I Junglebogen holder ulvene møde ved Rådsklippen hver gang der er fuldmåne. Ved dette møde træffes vigtige beslutninger. I spejderflokken bruges fuldmånemødet til at optage nye medlemmer og give dem navn. Fuldmånemødet kan desuden bruges til at udlevere mærker.

Fuldmånemødet skal være ceremonielt, der skal være en helt speciel stemning, mødet skal være præget af hemmeligheder og mystik.
Hvordan et fuldmånemøde afholdes er helt op til lederen. Følgende nogle ideer:

Hvis der på spejdergrunden er en lille høj, kan denne bruges som Rådsklippen. Akela (floklederen) sætter sig øverst på Rådsklippen sammen med de gamle spejdere i en kreds. De nye, der skal optages i flokken, bliver nedenfor. Ved et tidligere møde har alle lavet en ulvemaske af karton, denne tager alle nu på. Akela (floklederen) og de gamle spejdere kalder på de nye, ved at hyle som ulve. Når de nye hører ulvehylet, kommer de op på Rådsklippen en ad gangen og sætter sig i kredsen. En ad gangen stiller de sig i midten af kredsen og gentager efter Akela (floklederen) spejderlov og løfte. Når de har gjort dette er de optaget i flokken, Akela (floklederen) udleverer deres navn og byder dem velkommen i flokken ved at give venstre hånd som spejderhilsen.

Man kan også afholde fuldmånemødet indenfor. Man vælger et hjørne af lokalet som indrettes til Rådsklippen. Denne kan bestå af borde eller patruljekasser med grå og brune tæpper over. Der laves en tunnel, som de nye spejdere skal igennem for at komme til Rådsklippen. Denne kan laves ved at lægge nogle presenninger henover en gang af borde. Når de nye spejdere hører ulvehylet, skal de kravle under bordene som fører til Rådsklippen. Der skal være mørkt i lokalet, det kan blive nødvendigt at dække vinduerne med sorte plasticsække. Hvis man kan skaffe en rund lampe, kan man male den gul, og den kan bruges som fuldmåne. Resten af fuldmånemødet afholdes som beskrevet ovenfor.

Fuldmånemødet afsluttes med at man synger junglesange og læser historier fra Junglebogen.

I mange grupper arbejdes der stadig med fantasirammer omkring møderne.
I de første 25 år og helt op til vores tid arbejdedes der og arbejdes der stadig med junglebogen og fuldmånemøder.
Nutildags arbejdes der ofte med månedlige rådsting for de yngste spejdere. Prøv et  fuldmånemøde for at komme ind i de første spejderårs stemning.