Løs denne kode.

Efter indledningsceremonien kunne lederen sige:
"Løs denne A-K kode."

Nutildags synes spejderne også, at det er sjovt at løse koder og læse hemmelig skrift. Det er nemlig utroligt spændende at kunne læse meddelelser, som andre end de indviede ikke kan tyde. Samtidig er det en intellektuel udfordring at prøve at finde ud af en kode. Der findes mange former for kodesprog.

Ved en A-K kode forstås, at man f. eks. skriver alfabetet op to gange på to lige store strimler papir.
Nu lægges den ene strimmel forskudt under den anden, så den nederste strimmels A ligger under den øverste strimmels K. På den måde kommer A til at betyde K, B til at betyde L, C til at betyde M osv.
Opgave:
Prøv at løse koden til højre og lav selv en besked ved hjælp af A-K koden. Du kan naturligvis også lave en A-M kode eller en A-Q kode og mange flere.

Helt avanceret er det naturligvis, hvis du klipper to papskiver ud i forskellig diameter. Den ene kan have diameteren 10 cm, den anden diameteren 8 cm. Du sætter den ene skive oven på den anden og holder dem sammen ved hjælp af en lille "Jenser". Nu skriver du alfabetet op med jævne mellemrum på den store cirkels rand, og lige neden under skriver du alfabetet op på den lille cirkel, så alfabeternes bogstaver står lige under hinanden. Nu har du en smart kodeskive og kan selv indstille, om du vi have en A-K kode, en A-X kode, eller hvad du skulle ønske dig.
God fornøjelse.
Nutildags kan en kode selvfølgelig også sendes som sms. Rigtig sjovt er det at vikle en kodestrimmel ind i et stykke staniolpapir og bage den ind i en bolle, som modtageren får serveret. Mon han finder ud af meddelelsen?
IFXÅVXHTXI
PZXBID  
IJSHJXVX  
Ø
XDÆBSDV