Kast med redningsreb

Efter indledningsceremonien kunne lederen sige:

"I får nu en instruktion i, hvordan man kaster med redningsreb.
Jeg viser lige, hvordan man gør!
Hold godt fast i rebets ende med den ene hånd og husk at sigte rigtigt.
Et rigtigt kastet redningsreb kan redde menneskeliv!
Nu får I lov til at prøve!"

Nutildags kan det stadig være livreddende at kunne kaste med redningsreb. Øv det!
Det er vigtigt for jer at kende de almindeligste baderegler, som I kan læse herunder i forenklet form. Lær dem udenad.

- Lær at svømme
- Bad aldrig alene
- Tjek vindretning, dybde og strømforhold, før du bader
- Lær strandens lokale forhold at kende
- Børn må ikke bade uden opsyn fra en voksen

Når I har lært at kaste med redningsrebet, kan I gøre følgende:
Det kastes til hinanden, og posen gribes, inden den når jorden.

Afhængigt af hvor gode I er, kan I gøre udfordringerne sværere.På illustrationerne nedenunder kan I finde flere ider.

Gør jer ligeledes bekendt med, hvad en redningspost ved stranden er forsynet med, og hvordan tingene benyttes.
Redningsposten
En redningspost indeholder: En redningsline på 220 m, 2 livbælter, 2 svømmeveste og en redningskrans, i vinterperioden indeholder de endvidere 1 stige og 2 issyle. Redningsposterne er opstillet ved mange badestrande, men man kan desværre ikke altid stole på at de indeholder det de skal da de ofte er udsat for både hærværk og tyveri.

På redningsposten er der ofte en brugsanvisning på forsiden, men også her kan der være mangler idet de ikke altid er blevet vedligeholdt, så vejledningen kan mangle.
Redningspost f. eks. ved Danmarks vestkyst.
Ekstra information til lederne:

Inden børnene kommer i vandet, bør de voksne tænke en beredskabsplan igennem og bl.a. undersøge hvor der er en redningspost, om der er livredder tilstede, hvor der er en telefon og om den virker (om der er strøm på mobilen, om mobilen kan nå en sendemast fra den pågældende strand), at der mindst er to ledere tilstede, således at den ene kan forlade stranden med en eventuelt tilskadekommen. Den ene leder skal altid blive på land, mens børnene er i vandet.