Vis, at du kan tilkalde hjælp med en telefon.

Efter indledningsceremonien kunne lederen sige:

"Som spejdere skal I altid være parate til at overtage et ansvar!
Det forventer vi af spejdere!
I skal nu øve jer i at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke.
Når den livreddende førstehjælp er sat i gang, er det tid til at tilkalde den nødvendige hjælp.
Tryk 112
Når der er forbindelse, sig så:
Hvor det er sket - opgiv så nøjagtig en adresse som muligt.
Hvad der er sket - specielt, om der er fasklemte, brandfare, personer i vand eller andet.
Hvor mange der er kommet til skade, og om nogen er i livsfare.
Hvorfra der ringes, opgiv navn og telefonnummer - eller standernummer på motorvejen, så kan vagtcentralen ringe tilbage, hvis ulykkesstedet er svært at finde.  

Vis, at du kan ringe rigtigt op og afgive en klar besked!"

For at undgå misforståelser har vi valgt at give den moderne beskrivelse af tilkaldelse af hjælp foroven.

Det er meget vigtigt, at spejdere er i stand til at tilkalde hjælp.
Hvis man ikke kan huske den korrekte procedure, kan
Hvem?-Hvad?-Hvor?-metoden bruges med fordel.

Hvem ringer op?
Hvad er der sket?
Hvor er det sket?

Alarmcentralen vil da selv stille andre relevante spørgsmål.

Øv jer i at tilkalde hjælp ved at dramatisere et ulykkestilfælde og tilkaldning af hjælp.