Løs denne kode!

Efter indledningsceremonien kunne lederen sige:

"I får nu udleveret en kode, som I skal løse!
I får fem minutter!
Hurtigt!"  

    - . -/- - -/- -//-/. ./. . - .//
. . ./. - - ./. - - -/- . ././
. - ./. . . ./. . -/. . . /./-//. . / - . . /. -/- - .// . - ./. . - ./
- - - /- . - /./- .//. - . . /./- - /

Nutildags kan spejdere stadigvæk godt lide at arbejde med alle slags koder. Det er herligt at kunne kommunikere med hinanden i et sprog, som andre ikke forstår. Samtidig er det en intellektuel udfordring for spejderen at kunne forstå sammenhængene i kodesproget.
Dengang var det altafgørende at kunne morsesystemet udenad, fordi der endnu ikke fandtes internet eller SMSer. Nutildags er det ikke mere nødvendigt fot at kunne kommunikere over store afstande, men
det er alligevel spændende at kunne morse også nu.
Forestil dig en sommernat, hvor du kan sende lyssignaler over til et andet telt og gøre dig forståelig via morsesignaler. At sende lyssignaler tværs over fjorden til en anden patrulje og blive forstået midt om natten er en helt speciel oplevelse. Det skal prøves!
Løs morsekoden foroven!  Lav en kodeopgave efter eget ønske til n af dine kammerater i patruljen og bed ham/hende om at løse den.