Koder

Efter indledningsceremonien kunne lederen sige:

"Løs denne kode:


Busken med   5 krøller er R
Busken med   6 krøller er E
Busken med 15 krøller er Z
Busken med   7 krøller er P
Busken med   9 krøller er J
Busken med 13 krøller er D
Busken med 11 krøller er S
Busken med 18 krøller er T
Busken med 17 krøller er M

Hvad skal der stå?
Sæt bogstaverne sammen!

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

Der skal være 7 bogstaver ialt."

Denne opgaveform kan også bruges i dag.
Det er meget sjovt at kende koder, for så kan man skrive hemmelige breve til hinanden, som ingen andre end ens venner, der kender koden, kan læse.
Prøv at løse koden og lav selv koder, som dine spejderkammerater skal løse.