For 100 år siden blev spejderbevægelsen startet af BP på Brownsea Island i England.
Den har haft en overordentlig stor betydning for verden og naturligvis også for os i Danmark, Grønland, Færøerne og Sydslesvig.
Du har nu mulighed for at erhverve et stofmærke til at sy på uniformen, men du skal gøre en indsats først.
Du skal løse opgaver fra spejderbevægelsens 4 x 25 år og tilmed samtidig være med til at gøre en indsats for dit lokalsamfund, der er med til at gøre verden en lille smule bedre.
Hver løst opgave giver 5 point.
Hvis denne indsats også kan tjene til en større forståelse for hinanden, der hvor du bor, ville det være flot.
Du skal have samlet 25 point for hver tidsperiode, altså ialt 100 point, og skal have deltaget i mindst n goodturns-opgave.
En goodturn betyder f.eks. en samfundstjeneste.

Vi beder lederne om at være behjælpelige med, at opgaverne bliver forstået rigtigt, og at de hjælper spejderne med tilrettelæggelsen  af opgaverne, hvor det måtte være nødvendigt.


Alle patruljer i spejdergrenen opfordres ligeledes til at være med til  patruljedysten.
Ved at deltage i patruljedysten vil I kunne erhverve et standerskjold til patruljen.

Målgruppe

Indhold:
Med en eventyrlig ramme som udgangspunkt belyses og opbygges arbejdsmaterialets opgaver ved følgende karakteriske træk for spejderbevægelsens historie:

De første 25 år: 1907-1932 (åbnes d. 01.09.06)
BPs ønske om at styrke børn og unges legeme, sjæl og holdning, at gøre børn og unge til samfundsnyttige borgere.

De næste 25 år: 1932-1957 (åbnes d. 01.11.06)
Spejderne som samfundstjenere

De næste 25 år: 1957 - 1982 (åbnes d.01.01.07)
Opbrud, nyvurdering af spejderlov og løfte, samlægning af drenge- og pigespejderkorps

De næste 25 år: 1982 - 2007 (åbnes d. 01.03.07)
Forstærket bevidsthed om at være en del af en international bevægelse

Goodturnen, samfundstjenesten, som er åbnet hele tiden
Tema: Spejdere, brobyggere for fred